Aksaray 2 Şubesi

Görevde yükselme sınavı talebimizi MEB ve YÖK karşıladı, KYK da adım atmalıdır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2019 yılı Mart ayı içinde üniversiteler için merkezi görevde yükselme sınavı yapılması kararlaştırılmıştır. Üniversite idari personelinin kariyer ve liyakat ilkesi çerçevesinde mesleklerinde ve görevlerinde yükselmelerini sağlayacak görevde yükselme sınavı sürecinin işler hâle getirilmesine katkısı açısından YÖK’ün bu kararı yerindedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere, kamu görevlilerinin sorunlarının ele alındığı çeşitli platformlarda, Millî Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve YÖK yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, idari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının merkezi olarak gerçekleştirilmesini ve sınavların en geç iki yılda bir periyodik hâle getirilmesini talep etmiştik. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı talebimizi olumlu karşılayarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 9 Aralık’ta yapılacağını duyurmuştur.

YÖK’ü, merkezi sınav gerçekleştirilmesi konusundaki bu olumlu iradesini daha ileriye taşıyarak, görevde yükselmeye tabi boş kadroları bulunan tüm devlet üniversitelerini bu merkezi sınava katılması ve atamaları buna göre gerçekleştirmesi konusunda girişimlerde bulunmaya; devlet üniversitelerini de bu sınava dâhil olmaya çağırıyoruz.

KYK yetkililerinden de aynı konuda adım atmasını bekliyoruz.